VÁLASZ-OLUNK

1.) Hogyan akarja a VÁLASZ a céljait megvalósítani?

Aki most azt állítja, hogy azonnal meg tudja mondani, hogyan és mikorra tudja a céljait megvalósítani, hazudik. Ezekre a kérdésekre ugyanis sajnos csak akkor lehet válaszolni, ha például látjuk, mennyit hagy a jelenlegi kormány az államkasszában, és az mire lesz elég.
Az első feladat: felhatalmazást kapni arra a választóktól, hogy az ország is szeretné ugyanezeket a célokat elérni.
Akkor megkezdődhet a munka: sürgősen meg kell találni azokat a szakembereket, akik kompetensek azokban a témákban, amelyeken változtatni szeretnénk.

Mondok egy példát: jól felszerelt és megbízható egészségügyi ellátás létrehozása.

Az egészségügy jelenleg romokban van, az ember retteg, ha kórházba kell mennie, a házi orvosi ellátás romokban hever. Sok mindenen kell változtatni: a kórházépületek, rendelőintézetek, orvosi rendelők felújítása, korszerű felszerelése, szakképzett és elhivatott személyzet felállítása.
De mi kell ehhez? Tudni kell:

 • mekkora forrás használható fel jelenleg ezekre a célokra,
 • szükség van-e kórházak bezárására, összevonására, újak építésére, hogy minden területen biztosítani tudjuk a magas színvonalú egészségügyi ellátást,
 • milyen módszerekkel lehetne a várólistákat csökkenteni,
 • vissza tudjuk-e hívni a külföldre vándorolt szakképzett személyzetet?
 • kell-e valamilyen törvényi módosítás a célok eléréséhez?
 • kell-e változtatni a jelenlegi szakképzésen (ápolók, orvosok stb.),
 • hogyan tudjuk biztosítani, hogy mindenki képes legyen a felírt gyógyszert megfizetni?
 • mire van szükség a mentőszolgálat hatékonyabbá, gyorsabbá tételéhez,
 • általános képzések megindítása pl. az elsősegélynyújtás, az újraélesztés témakörében
 • helikopteres mentőszolgálat bővítése
 • szűrővizsgálatok bevezetése…

Még sorolhatnám a kérdéseket, a feladat az, hogy a kitűzött célt, amit ígértünk, meg tudjuk valósítani minél hamarabb.
De ne ígérjünk olyat, ami nem teljesíthető, és csak a választásokig szól.

2.) Miért nem készít a VÁLASZ a céljaihoz megvalósíthatósági koncepciót?

Egy megvalósíthatósági koncepcióhoz pontosan kell ismerni a rendelkezésre álló erőforrásokat.
Ez a privát életben is így van. Pl.: házat akarok építeni:
Hol? Milyet? Milyen elvárásaim vannak? Lehet sorolni… És akkor jön néhány meghatározó kérdés: mennyi pénzem van rá és milyen szakembereim? Milyen a telek adottsága, milyen helyi jogszabályok határozzák meg egy ház építését. Ha ezeket nem tudom, mennyire lesz hiteles az én “megvalósíthatósági koncepcióm”?
Egy megvalósíthatósági koncepció pedig külső és belső helyzetelemzésből, a megvalósítás módjának leírásából és a várható eredmények bemutatásából áll.

3.) Fontosnak tartja-e a nők szerepét a VÁLASZ a közéletben?

Igen, úgy gondoljuk, hogy a közéletben erősíteni kell a nők szerepvállalását. Nem értünk egyet Orbán alábbi véleményével:
“Orbán Viktor egy zárt beszélgetésen elmondta idén tavasszal, miért nem enged nőket a hatalom közelébe. A 444 számolt be az okfejtésről, amelynek lényege, hogy az itthoni politika folyamatos karaktergyilkosságokra épül, a sokszor nemtelen támadásokat pedig a nők nehezen bírnák. A mostani állapotok között elképzelni sem tud női minisztert – mondta.”

4.) Létező párt-e a VÁLASZ?

A VÁLASZ bejegyzett párt.

5.) Célunk-e a kapitalizmus felszámolása?

A kapitalizmus felszámolása nem cél. Nem lehet ugyanis szembemenni a világ működésével. Azt kell megvalósítani, hogy az emberek ebben az országban kaphassanak munkát, és azért olyan tisztes bért, amelyből gondtalanul megélnek. Az öngondoskodás képességének fontosságát meg kell ismertetni mindenkivel. Ugyanakkor figyelni kell azokra, akik önhibájukon kívül nem képesek munkát végezni, így a szociális hálónak meg kell őket tartani.

6.) Miért nincs benne a programunkban a visszahívhatóság?

A visszahívhatóság egy komoly kérdés. Könnyű kimondani, de hogyan valósítjuk meg? Hogyan állapítjuk meg, hogy vissza kell hívni valakit? Kinek az elégedetlensége fontos? Szavazást hívunk össze a kérdésben? Amíg ennek a formái nincsenek kidolgozva, addig ez nem működik. Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy egy vezetőnek az ország, város, cég stb érdekeit kell képviselni, ami sajnos sokszor ellenkezik egy-egy ember személyes érdekével.
A programunkban ez a téma az alábbiakban van megjelenítve:

• Célunk egy olyan Parlament létrehozása, ahol a képviselők tisztában vannak azzal, hogy őket a nép választotta, így kötelességük a munkahelyükön megjelenni, szavazásra feltett kérdésekben teljes körűen tájékozódni, feladatuk az ország és a választók érdekeinek képviselete egyéni és/vagy pártérdekeik helyett, s ahol a választóknak joga van felelősségre vonni azt a képviselőt, akinek a munkájával elégedetlen.

• Célunk, hogy azok a politikusok és tisztségviselők, akik anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoztak az államnak és a magyar népnek, felelősségre vonásra kerüljenek.

7.) Hol voltunk eddig?

Küzdöttünk, mindenfelé. Tagjai voltunk különféle civil kezdeményezéseknek, és reméltük, hogy a pártok észhez térnek, és képesek lesznek csapatban gondolkodni a közös cél érdekében. Rá kellett jönnünk, hogy erre hiába várunk. A politikusok többsége megélhetési politikusként csak azzal foglalkozik, hogy a következő négy évben is legyen állása, ennek érdekében mindent megígér. A választók, az emberek érdekeivel azonban senki nem foglalkozik, és észre kell vennünk, magad uram, ha szolgád nincsen. Ezért alapítottuk meg a Változást Akaró Szavazók Pártját, a VÁLASZ-t, ami végre rólunk szól.

8.) Miért nem szerepel a programunkban az Alkotmány?

Az Alkotmány rendbetétele fontos eleme a programnak. Azért nincs kiemelve, mert minden más erre utal, ez ugyanis az alapja egy demokratikusan működő államnak. Mi pedig olyat szeretnénk.

9.) Miért nincsenek egyesével megszólítva a különféle társadalmi csoportok?

Hiába szeretnénk, nem szólíthatunk meg külön csoportokat, mert valaki mindig kimaradna. Megszólíthatjuk az egészségeseket és a fogyatékkal élőket. Az értelmiségieket és a fizikai munkát végzőket. A középosztálybelieket és a szegényeket. A dolgozókat és a munkanélkülieket. A nagycsaládosokat és a gyermeküket egyedül nevelőket. A tanárokat, a nővéreket, az orvosokat, a postásokat, a rendőröket, a vasutasokat, a tűzoltókat, a katasztrófavédőket. Bárkit megszólíthatunk, de valaki mindig kimarad! Ezért kell úgy fogalmaznunk, hogy mindenki úgy érezze, hozzá is szólunk. Azt kell megfogni, ami közös bennünk! Közös, hogy itt élünk, hogy magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, és elégedetlenek vagyunk a jelenlegi rendszerrel. Akkor is, ha tűzoltók vagyunk, akkor is, ha nyugalmazott katonatisztek, akkor is, ha munkanélküliek, és akkor is, ha rokkantak.

 

KÉRDÉSED VAN? TEDD FEL ÉS VÁLASZ-OLUNK!