SAJTÓSZOBA

A VÁLASZ – Változást Akaró Szavazók Pártja közleménye (2017. október 16., hétfő 14:11)

Budapest, 2017. október 16., hétfő (OS) – Minden demokratikus párt a szavazóinak az érdekeit kell, hogy képviselje, így az ellenzéki pártoknak ideje újra elgondolkodni azon, hogy az ellenzék közös indulásának elutasításával teljesítik-e ezt az elvárást, vagy csak saját személyes és pártérdekeik motiválják cselekedeteiket.

A választások közeledtével szomorúan vesszük tudomásul, hogy egyre kevesebb párt képviseli a választók nagy tömegének elsődleges akaratát, a kormányváltást.
A demokratikus ellenzék egy része – vélt vagy valós sérelmekkel és érthetetlen érvekkel indokolva – fokozatosan kihátrál az ellenzéki együttműködés minden lehetősége elől, miközben valós támogatottságuk nem támasztja alá egyéni ambícióikat.
A fentiek dacára mi továbbra is következetesen egy teljes ellenzéki összefogásban gondolkodunk. Hiszünk abban, hogy minden demokratikus párt a szavazóinak az érdekeit kell, hogy képviselje, s mivel a közös indulás szándéka a választók részéről elvárás, még van lehetőség ennek megvalósítására.
A VÁLASZ Párt kezdeményezte a Demokratikus Választási Szövetség megalakítását, melyben minden magát demokratikusnak tartó, kormányváltásért dolgozó pártnak helye van.
Mi továbbra is képviseljük mindazokat a választókat – kerüljenek ki bármely oldal/párt szimpatizánsai közül -, akik felismerik az ellenzéki összefogás szükségességét, mint a kormányváltás egyetlen reális lehetőségét.


A VÁLASZ – Változást Akaró Szavazók Pártja közleménye (2017. szeptember 04., hétfő 06:59)

Budapest, 2017. szeptember 4., hétfő (OS) – A VÁLASZ-t, azaz a Változást Akaró Szavazók Pártját olyan választópolgárok alapították, akik úgy gondolják, nemcsak négyévenként elővett biodíszletként szeretnének részt venni az ország életében, hanem közvetlenül is bele akarnak szólni saját sorsukba, tenni akarnak azért, hogy országunk egy skandináv típusú jóléti állammá válhasson, s ugyanilyen aktivitásra ösztönzik a többi állampolgárt is.

A VÁLASZ Párt 2017. augusztus 27-én megtartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta:

1.) Mivel a 2018-as választásnak az ország jövője szempontjából hatalmas tétje van, a demokratikus ellenzéki pártoknak el kell dönteni, képesek-e az ország érdekében átmeneti időre háttérbe szorítani egyéni – és pártérdekeiket. A jelenlegi rendszer leváltására csak akkor van lehetőség, ha azt tesszük, amit a szavazóink joggal elvárnak tőlünk, azaz egyesítjük erőinket a választás idejére, tudatosan törekszünk a kompromisszumokra, és közös egyéni és listás jelöltjeink együtt indulnak egy Demokratikus Választási Szövetség égisze alatt.
A VÁLASZ Közgyűlése határozatot hozott arról, hogy elküldi együttműködésre felhívó levelét a jelenleg bejegyzett 200 pártból minden olyannak, akiknek a céljai között szerepel a jelenlegi kormány leváltása, és egy új, humánusabb, demokratikus alapokon álló Magyar Köztársaság megteremtése.

2.) A VÁLASZ Párt egyik fontos célkitűzése, hogy a nők nagyobb szerepet kapjanak a politikában és a közéletben, ezért a Közgyűlés úgy határozott, hogy – a jelenlegi pártok közül elsőként – egy nőt, Dr. Katona Andreát, a VÁLASZ Párt elnökét jelöli a miniszterelnöki posztra.
Katona Andrea megköszönte a bizalmat, és kifejtette, ennek a jelölésnek azért van nagy jelentősége, mert új dimenziót hoz a jelenleg többnyire férfiak által uralt politikai térbe. Ugyanakkor kijelentette, számára az a legfontosabb, hogy a miniszterelnöki posztra a Demokratikus Választási Szövetség által támogatott, legalkalmasabbnak tartott jelölt kerüljön, bárki lesz is az.

3.) A VÁLASZ Párt elkészítette 365 napos programját, mely azokat a feladatokat tartalmazza, melyekkel az új kormánynak az első évben mindenképpen szükséges aktívan foglalkoznia. A Közgyűlés határozatot hozott arról, hogy 2017. szeptember 15-ig ezt a programot közzéteszi, és nyilvános oldalain (Facebook, valaszpart.hu) társadalmi vitára bocsátja.

Elérhetőség: http://valaszpart.hu