365 NAPOS PROGRAM

Útmutató a 365 napos programhoz:

 • A 365 napos program azokat a feladatokat tartalmazza, amelyekhez a Fidesz leváltása után kormányra kerülő vezetésnek hozzá kell látnia. Van benne néhány hónap alatt megvalósítható dolog, de olyan is, amelyhez évtizedek kellenek. Ez a program tehát nem az állítja, hogy a felsoroltak egy év alatt megvalósíthatóak.
 • A programok megvalósítása nagyban függ majd attól, mennyi pénz marad az államkasszában a maffiakormány távozása után, illetve mennyiből lehet majd gazdálkodni.

1. AZ ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÁNAK MEGTEREMTÉSE MINDEN TERÜLETEN

a.) Létbiztonság

 • segélykérésre reagáló szervek megerősítése – mentők, rendőrség, tűzoltóság
  (erőforrások, technológia, infrastruktúra – személyzet, fizetés, technikai és egyéb felszerelés, gépjárműpark, épület stb.)
 • beteg vagy? – színvonalas egészségügyi ellátás és rendszer + megelőzés, szűrés
 • kórházak helyzetének javítása, korszerű egészségügyi szolgáltatások, magas színvonalú orvosi ellátás, várólisták megszüntetése
 • több biztosítós modell az egészségügyben
 • gyógyszerárak támogatása
 • OPNI (Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) újbóli megnyitása

b.) Közbiztonság

 • polgárbarát rendőrség – bűnözés visszaszorítása – tudatosítani kell, hogy a bűnözés nem kifizetődő! Zéró tolerancia!
 • Btk. korszerűsítése, büntetési tételek felülvizsgálata, maffia ellenes törvény
 • köztéri kamerarendszer kibővítése
 • cyberbűnözési csoport felállítása/megerősítése/korszerűsítése
 • a TEK, az Országgyűlési Őrség és egyéb speciális fegyveres testületek feladatainak integrálása a Rendőrség hatáskörébe
 • határőrség visszaállítása – menekültkérdés megoldása Európával együtt – kötelező regisztráció
 • letelepedési kötvények kiadásának leállítása, azok visszamenőleges átvilágítása, visszaélések büntetése, igénylésekkel visszaélőktől a kedvezmény megvonása
 • internetes becsületsértés, trollkodás, fenyegetés szankcionálása

c.) Jogbiztonság

 • rendőri szervek, bíróságok, ügyészségek, kormányhivatalok és állami szervezetek átvilágítása
 • ítélkezés felgyorsítása, elhúzódó bírósági ügyek lezárása, a jelenlegi rendszer átalakítása, korrekt bírósági eljárások
 • a törvény előtti egyenlőség szavatolása, az ez ellen vétő bíró, ügyész végleges eltiltása
 • erős fogyasztóvédelem, az átverések, csalások kemény büntetése
 • független, pártatlan, szakmai szempontok alapján választott alkotmánybírók, bírók, ügyészek, rendőri vezetők
 • jelenleg hatályos törvények felülvizsgálata, módosítása (különös tekintettel a választási törvényre, a pártfinanszírozásra, a Btk-ra, a Ptk-ra, a Munka törvénykönyvére stb.)

2. HATÉKONY, KORSZERŰ, XXI. SZÁZADI, DE PURITÁN ÁLLAMIGAZGATÁS

a.) Kormányzás

 • az országért dolgozó kormány működtetése
 • elég a rengeteg államtitkárból, helyettesből, miniszterelnöki megbízottból!
 • szakemberek kinevezése a vezető állami pozíciókra – nem lojalitás és párthűség vagy rokoni, baráti szálak alapján
 • az alkalmatlanok leváltása
 • államigazgatás korszerűsítése, e-közigazgatás
 • a vezető tisztségviselő élete nyitott könyv, vagyongyarapodása bármikor átvizsgálható, elszámolással tartozik a választói felé
 • állampolgároknak nagyobb szerepet kell kapniuk az országot érintő lényeges kérdésekben
 • civil szervezetek véleményének nagyobb figyelembe vétele, megszólalási lehetőség biztosítása, közösségi terek biztosítása civil és kisebb politikai szervezetek részére is
 • a részvételi demokrácia támogatása
 • köztársasági elnökválasztás népszavazással

b.) Belpolitika

 • Alkotmány létrehozása, elfogadtatása népszavazással
 • választási törvény és egyéb törvények módosítása az uniós joggal összhangban
 • valódi egyenjogúság mindenkinek
 • pártok állami támogatásának felfüggesztése, elszámoltatás az eddigi támogatások felhasználásával
 • képviselői mentelmi jog felülvizsgálata

3. AZ ÁLLAM PÉNZE NEM MAGÁNVAGYON!

a.) Közpénz

 • nem arra költhető, amire a miniszterelnök akarja (kisvasút, stadion stb.)
 • üvegzseb program valós működtetése minden állami szervezetnél, átvilágítás 1990-től visszamenőleg, adatok nyilvánossága hozatala
 • közpénzhez köthető információk nyilvánossága
 • korrupció ellenes törvény és ügyészség – csatlakozás Európához
 • MANYUP vagyonok személyi számlán történő kimutatása
 • állami pénzhez kapcsolódó versenytárgyalások, pályázatok lezárás utáni nyilvánosságra hozása még a döntés előtt, döntések indoklásának nyilvánossá tétele
 • privatizációval kapcsolatos ügyek átvilágítása, elévülési idejének eltörlése
 • függőben lévő kormányzati vagy ahhoz kapcsolódó szerződések felfüggesztése, átvilágítása, szükség esetén új pályázatok kiírása
 • államközi szerződések felülvizsgálta, ha szükséges, újra tárgyalása
 • TAO pénzek felhasználásának visszamenőleges ellenőrzése, felhasználásuk nyilvánosságra hozatala
 • sportágak állami támogatásának felülvizsgálata, tömegsport és utánpótlásképzés támogatása, egyedi támogatások megszüntetése
 • pályázatok kiírása a meglévő stadionok üzemeltetésére, az állami szponzoráció korlátozása

b.) Elszámoltatás

 • jelenlegi politikai vezetők és családtagjaik vagyonának zárolása, útlevelének bevonása, havi járadék kiutalása az átvilágítás eredményéig
 • rendszerváltás – máig terjedő időszakra – képviselőknél, vezető pozícióban vagy magas beosztásban lévő állami tisztségviselőknél teljes körű és nyilvános vagyonbevallás, vagyongyarapodás felülvizsgálata, szükség esetén felelősségre vonás, büntető eljárás kezdeményezése, vagyonelkobzás, börtönbüntetés
 • vagyonosodási vizsgálat minden 100 millió fölötti vagy gyanúsan szerzett vagyonra
 • off-shore cégek nyilvános elszámoltatása
 • bűncselekményből származó, külföldre mentett, off-shore számlákon rejtegetett pénzek hazahozatala

4. KORLÁTLAN HATALOM MEGAKADÁLYOZÁSA

 • kontrollpontok beépítése – hatalmi ágak szétválasztása
 • demokratikus intézményrendszerek, ellenőrző szervek teljes körű visszaállítása, függetlenítése, hatáskörük növelése (PSZÁF, Gazdasági Versenyhivatal stb.)
 • önkormányzatok finanszírozásának rendezése, hatáskörük kibővítése, helyi döntések demokratikusabbá tétele
 • civil és egyéb társadalmi szervezetek bevonása a döntésekbe

5. SENKIT SEM HAGYUNK AZ ÚT SZÉLÉN

 • akadálymentes ország kialakítása
 • szociális védőháló megerősítése
 • éhezés megszüntetése
 • hiteltartozás miatti kilakoltatások azonnali leállítása
 • rokkantak, fogyatékossággal élők helyzetének rendezése, közgyógyellátás, rokkantsági nyugdíjak visszaállítása, rokkant évek beszámítása a nyugdíj évekbe
 • családon belüli erőszak zéró toleranciája – Isztambuli egyezmény ratifikálása
 • gyermekvédelem megerősítése
 • állatrendőrség létrehozása, állatvédelmi törvény megszigorítása, kemény büntetések
 • nyilvános WC-k és tisztálkodóhelyek kialakítása
 • örökbefogadási rendszer felgyorsítása, nevelőszülői program
 • nyugdíjasok helyzetének rendezése, a minimálnyugdíj megélhetéshez való emelése, svájci indexálás visszaállítása
 • hajléktalanszállók kialakítása laktanyákból, külterületen lévőkhöz járatok biztosítása
 • korengedményes nyugdíjasok, szolgálati járadékosok visszahelyezése eredeti jogaikba és a 2012. január 1-jétől adóval csökkentett járadékuk visszaadása
 • Questor stb. károsultak kártalanítása, kivizsgálás megindítása, felelősök bíróság elé állítása
 • hitelkárosultak (deviza- és forintalapú hitelek) újratárgyalása min. 10 évre visszamenően, korrekt, kifizethető hitelekké alakítás, éves kamat max. 3% – újraszámítás

6. A JÖVŐ TÁRSADALMA ÉS ORSZÁGA

a.) A tudás fontossága

 • szélsőséges szervezetek betiltása, a gyűlöletpolitika megszüntetése, küzdelem a gyűlölet ellen
 • új köz- és felsőoktatási modell
 • önkormányzathoz tartozó iskolák, magas színvonalú oktatás
 • szakképzés visszaállítása
 • független autonóm egyetemek, magas színvonalú oktatás
 • bölcsődék, óvodák, iskolák, egyetemek ésszerűsítése – településenként szükségszerűen
 • magán bölcsődék, magán óvodák állami támogatása (munkahelyteremtés, kis településeken pár gyermeknek is legyen helyi elhelyezésre lehetősége)
 • a mélyszegénységben élő gyermekek központosított heti oktatási bázisainak kiépítése
 • felzárkóztatási program az elmaradott térségeknek, hátrányos helyzetű állampolgároknak
 • hazai és nemzetek közötti kutatás és innováció ösztönzése, magyar tudósok, feltalálók itthon tartása, megbecsülése
 • nemzeti kulturális intézmények körülményeinek javítása
 • szélessávú internetelérés országos szinten

b.) Környezetvédelem

 • környezetbarát, megújuló energiaforrások támogatása, növelése
 • környezetvédelem a szomszédos országokkal együttműködve
 • geotermikus energiaforrások beindítása – áramszolgáltatás
 • Paks 2 leállítása
 • hatalmas P+R parkolók kialakítása
 • zöldterületek megóvása, növelése
 • Liget-projekt leállítása, átdolgozása

7. AZ ORSZÁG MŰKÖDÉSE, MUNKALEHETŐSÉG, KORREKT MUNKABÉR

 • közmunkaprogram (modernkori rabszolgaság) megszüntetése
 • valódi munkahelyteremtés
 • mezőgazdaság újjáépítése – földek visszaadása a gazdálkodóknak
 • vidéki településeken szociális földalap létrehozása
 • európai munkakörülmények, bérek és nyugdíjak
 • távmunka bevezetése
 • adórendszer átalakítása, progresszív, sávos adóztatás
 • családi adókedvezmények arányosabbá tétele
 • vállalkozási kedvet növelő intézkedések
 • nem termelő jellegű nagy vagyon, adózási bevezethetőségének kidolgozása
 • vagyonosodások folyamatos NAV vizsgálata
 • kis- és középvállalkozások erősítése, KKV-k hiteleinek átvizsgálása, kedvezőbbé tétele
 • külföldi beruházások idevonzása – munkahelyteremtés
 • közalkalmazottak és önkormányzati köztisztviselők fizetésének rendezése
 • ÁFA csökkentés minden területen, különösen az alapvető élelmiszerekre (max. 5%)

8. MAGYARORSZÁG EURÓPA SZERVES RÉSZE

 • Magyarország diplomáciai kapcsolatainak rendezése
 • külföld felé korrekt kommunikáció a pozitív országkép visszaállítása érdekében (korrupció mentesség, tisztességes átlátható kiszámítható stabil adó és jogi rendszer)
 • az Euro bevezetésének vizsgálata

9. ELSŐ AZ ORSZÁG

 • országhatárokon túli állami támogatások azonnali felfüggesztése, felülvizsgálata
 • határon túli magyarok (soha nem rendelkezett magyarországi állandó lakcímmel) szavazati jogának visszavonása
 • országos bérlakás építési program
 • infrastruktúra fejlesztése
 • közúthálózat felmérése, a legégetőbb javítások elvégzése, korszerűsítési terv kidolgozása, korszerűsítés
 • Budapest közlekedésének rendezése (BKK rendbetétele, úthálózat korszerűsítése, parkolási problémák megoldása)
 • vidéki tömegközlekedés rendezése
 • M0-s és az összes vidéki városi elkerülő út ingyenessé tétele
 • MALÉV újjáépítése (állami támogatással + piaci alapon)

10. SZABAD SAJTÓ

 • média politikától függetlenné tétele – 1 kormányzati adó – takarékos, objektív közszolgálati csatorna hivatalos tájékoztatásra, de nem kormánypropagandára és agymosásra
 • korrekt kormányzati kommunikáció (folyamatosan tájékoztatni kell az embereket, hogy mit és miért teszünk)
 • politikai pártnak nem lehet saját médiatulajdona, nem támogathat sajtót és médiát
 • parlamenti közvetítések visszaállítása

11. TISZTA LAP

 • nemzetbiztonságot nem érintő titkosított akták megnyitása, közzététele (ügynök akták, olajügyek, privatizációs ügyek,pártszékházak eladása stb.)
 • EU-s pénzek elköltésének vizsgálata 2004-től visszamenőleg
 • nemzeti dohányboltok megszüntetése
 • központosított szolgáltatások piacosítása (pl. szemétszállítás, kéményseprés stb.)

12. AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ SZÉTVÁLASZTÁSA

 • egyházak állami támogatásának felfüggesztése, elszámoltatás az eddigi támogatások felhasználásával, az egyházi státusz újraértékelése
 • egyházak esetében politikai megnyilvánulás esetén szankcionálás ; csak hitélettel, karitatív tevékenységgel foglalkozhatnak
 • Vatikáni szerződés felülvizsgálata, szükség szerint újra tárgyalása
 • határozott fellépés a szektákkal szemben